شعبه های کلکسیونر

شعبه مرکزی:

آدرس شعبه اول (مرکزی) کلکسیونر: ارومیه، اول خیابان حسنی، برج شمس

تلفن: 04433480744   –  فکس: 04433480745

  شعبه2:

آدرس شعبه دوم کلکسیونر: ارومیه،  اول خیابان برق، جنب تالار پویا

تلفن: 04433482189  –  فکس: 04433482188

  

شعبه 3:

مبلمان آیسا

آدرس شعبه سوم کلکسیونر: ارومیه – خیابان برق – جنب گلفروشی حیدربابا – استکبال سابق – مبلمان آیسا

(آیسا مبل) کلیک کنید

تلفن:   –  فکس:

شعبه 4:

آدرس شعبه چهارم کلکسیونر: ارومیه خیابان مولوی روبروی بیمارستان امام رضا


مدیریت مبلمان کلکسیونر:

داریوش ختایی

شماره همراه: 09147117077