حضور در نمایشگاه تخصصی خانه مدرن ارومیه

حضور در نمایشگاه تخصصی خانه مدرن ارومیه

حضور در نمایشگاه تخصصی خانه مدرن ارومیه
نمایشگاه تخصصی خانه مدرن در ارومیه
۱۰ الی ۱۴ آبانماه ۹۵
در پارک جنگلی ارومیه
ساعات بازدید ۱۶ الی ۲۲
۳۱ oct – 4 nov
EXHIBITION MODERN HOUSE OF URMIA
SOECIALIZED
%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b1