قسمتی دیگر از مراسم افتتاحیه مبلمان کلکسیونر

قسمتی دیگر از مراسم افتتاحیه مبلمان کلکسیونر

مراسم افتتاحیه مبلمان کلکسیونر

فیلم را اینجا ببینید

حضور چهره های سرشناس

شورای شهر و سایر شخصیت های معروف

شعبه 3:
آدرس شعبه سوم کلکسیونر: ارومیه، خیابان عدالت، جنب خیابان امام رضا 1

تلفن: 044-33681256 – فکس: 044-33681257

شعبه های کلکسیونر

(کلیک کنید)