مراسم افتتاحیه شعبه سوم مبلمان کلکسیونر

مراسم افتتاحیه شعبه سوم مبلمان کلکسیونر

افتتاح شعبه سوم مبلمان کلکسیونر بصورت باشکوهی برگزار گریدد

در این مراسم اعضای شورای شهر و چندین چهره شاخص شهر ارومیه حضور داشتند

فیلم های این مراسم را در اینجا میتوانید ببینید

مراسم افتتاحیه