افتتاح کلکسیونر

افتتاح کلکسیونر

مبلمان زنجیره ای کلکسیونر در سال 1392 با افتتاح اولین شعبه فعالیت خود را در زمینه انواع مبلمان خانگی آغار کرد